Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các nguyên tắc cần nắm vững

Chia Sẽ

01:00 17/05/2022

Có thể nói, chi phí đầu tư xây dựng là loại chi phí vô cùng cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn lập dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành việc xây dựng đưa công trình vào sử dụng. Vậy nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì? Hãy cùng quanlydautu.vn tìm hiểu ngay nhé!

Nội dung quản lý chi phí đầu tư theo quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật Nhà nước, chi phí đầu tư xây dựng của từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và đúng giá thị trường ngay thời điểm chi phí xây dựng được xác định.

Tại Điều 3 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/05/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định về nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

Ảnh: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Phải đảm bảo đảm được việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đúng mục tiêu, hiệu quả được phê duyệt, đúng với nguồn vốn và trình tự đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng điều 50 khoản 1. tại thời điểm xác định mặt bằng giá, từng dự án, gói thầu hay công trình đều phải có chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng và đủ, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật…

2. Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng qua công tác ban hành, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tổ chức kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định;

3. Ở từng giai đoạn của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong phạm vi được phê duyệt ngay cả khi tổng mức đầu tư được điều chỉnh theo Điều 7, Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư được quyền thuê các tổ chức cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng lực quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định trên để lập, quản lý, thẩm định và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

4. Việc kiểm tra, rà soát, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện theo đúng căn cứ, nội dung, phương pháp và thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng và định mức xây dựng. Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư phải thống nhất sử dụng sao cho phù hợp với các giai đoạn khác nhau của quá trình hình thành chi phí.

Nếu thuê đơn vị tư vấn quản lý thì chi phí thuê được xác định qua dự toán nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thỏa thuận ở hợp đồng quản lý dự án, được chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn quản lý dự án ký kết theo quy định của pháp luật.

Mong rằng qua bài viết trên, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng để có thể quản lý và đảm bảo kinh phí trong quá trình xây dựng công trình.

(Tổng hợp_Quanlydautu.vn)