Chưa có sổ đỏ đất nông nghiệp thì có được quyền chuyển nhượng hay không?

Chia Sẽ

07:55 05/07/2022

Gia đình tôi có miếng đất nông nghiệp nhưng lại không có nhu cầu sử dụng và đất không có tranh chấp cũng như chưa được cấp sổ. Tôi muốn tặng lại mảnh đất này cho gia đình anh trai để phục vụ canh tác thì có được hay không? Nếu có thể thì chi phí và thủ tục như thế nào? 

Theo quy định Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với đất nông nghiệp là phải thỏa mãn điều kiện nhất định. Tại khoản 1 điều 179 của Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất như sau:

“1. Hộ gia đình hay cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức sử dụng; đất được Nhà nước giao sẽ thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận QSDĐ; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, tặng nhận cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung được quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;

c) Chuyển nhượng QSDĐ theo như quy định của pháp luật....”

Theo quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai 2013, điều kiện chuyển nhượng QSDĐ phải đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau:

"1. Người sử dụng đất cần được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp QSDĐ; góp vốn bằng QSDĐ khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và các trường hợp nhận thừa kế theo quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có xảy ra tranh chấp;

c) QSDĐ không bị kê biên để bảo đảm việc thi hành án;

d) Trong thời hạn còn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện theo quy định tại khoản 1 của Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho QSDĐ, thừa kế; quyền thế chấp QSDĐ, góp vốn bằng QSDĐ còn phải có đủ điều kiện theo như quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của bộ Luật này."

Ngoài các điều kiện đã kể ở trên thì chuyển nhượng QSDĐ còn phải thỏa mãn các điều kiện từ Điều 191 đến Điều 194 tùy theo trường hợp cụ thể. Đối với trường hợp của bạn, bạn không nói rõ đất nông nghiệp trên thuộc loại nhóm đất nông nghiệp nào, vậy nếu đây là đất trồng lúa thì ngoài các điều kiện đã kể ở trên còn phải đáp ứng điều kiện tại Điều 191 gồm có:

+ Hộ gia đình hay cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ trồng lúa.

+ Hộ gia đình hay cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không sinh sống trong khu vực của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

Nếu bạn muốn chuyển nhượng thì hình thức chuyển nhượng đất cần phải được lập thành văn bản và có công chứng hay chứng thực điều này được quy định tại Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013.

" Điều 167. Quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn QSDĐ

3. Công chứng hay chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất cần được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ, tặng cho, QSDĐ và các tài sản gắn liền với đất thì phải được công chứng hay chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh BĐS theo quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại QSDĐ, QSDĐ và các tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hay các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh BĐS được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất được công chứng hay chứng thực theo quy định pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực được thực hiện tại UBND cấp xã."

Như vậy, theo quy định của pháp luật đối với trường hợp của bạn do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bạn chưa đủ điều kiện để thực hiện tặng cho QSDĐ nông nghiệp.

(Nguồn tổng hợp - quanlydautu.vn chỉnh sửa)