Cầm sổ đỏ người khác có được hay không? Luật cầm sổ đỏ cần biết

Chia Sẽ

09:31 21/06/2022

Có được cầm sổ đỏ hay không? Cầm sổ đỏ người khác hay mượn sổ đỏ rồi đi cầm có giá trị pháp lý? Bạn cần phải hiểu luật cầm cố sổ đỏ.

Nhiều người đang cần vay tiền gấp đã chọn phương án cầm sổ đỏ với lãi suất cao, tuy nhiên cầm cố sổ đỏ của mình hay người khác thì có vấn đề gì không? Quy định về luật cầm cố sổ đỏ như thế nào? Hãy cùng Quản Lý Đầu Tư tìm hiểu trong bài sau:

Cầm sổ đỏ người khác có được hay không?

Theo Bộ luật dân sự năm 2015, cầm cố tài sản là việc bên cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Khi đó, bên nhận cầm cố sẽ có quyền:

1. Yêu cầu những người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố và trả lại tài sản đó.

2. Xử lý tài sản cầm cố đúng phương thức đã thỏa thuận hay theo quy định của pháp luật.

3. Được cho thuê, cho mượn hay khai thác công dụng của tài sản cầm cố và hưởng lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.

4. Được thanh toán các chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.

Khoản 16 Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất là văn bản pháp lý để Nhà nước có thể xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, các tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”

Ảnh: Các quy định về luật cầm cố sổ đỏ

Do đó, sổ đỏ hay Giấy chứng nhận QSDĐ là giấy tờ xác nhận QSDĐ của cá nhân, tổ chức,... một cách hợp pháp. Đây không phải là tài sản nên không thể cầm sổ đỏ tư nhân nào đó mà chỉ có thể đem sổ đỏ thế chấp ngân hàng.

Ngoài ra, chỉ có những ai đã được pháp luật công nhận QSDĐ hợp pháp và có tên trong sổ đỏ thì mới được thực hiện các giao dịch về QSDĐ.

Vì những điều này nên không thể mượn sổ đỏ đi cầm cố, nếu có thì chỉ có thể đến cơ sở dịch vụ phi pháp. Nếu có tranh chấp thì tòa sẽ tuyên hợp đồng cầm cố sổ đỏ vô hiệu và cơ sở nhận cầm đồ cũng sẽ bị xử phạt theo quy định.

Theo quy định tại điều 131 của Bộ luật dân sự năm 2015, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự sẽ vô hiệu:

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, chấm dứt quyền, thay đổi, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Nếu không thể hoàn trả được bằng hiện vật, trị giá thành tiền để hoàn trả.

3. Bên vay tiền trong việc thu lãi sẽ không phải hoàn trả lại số tiền lãi đó.

4. Bên có lỗi gây ra thiệt hại thì phải chịu bồi thường.

5. Việc xử lý hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu sẽ liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này và luật khác có liên quan quy định.

Có làm lại được sổ đỏ bị cầm cố không?

Sổ đỏ chỉ có thể làm lại nếu như bị mất. Trong trường hợp cầm cố thế chấp sổ đỏ rồi báo là mất để cấp lại sổ mới là hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu bạn muốn lấy lại sổ đỏ đã cầm cố thì có thể khởi kiện để giấy xác nhận cầm cố sổ đỏ vô hiệu và yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại sổ đỏ. Nếu bên nhận cầm cố không trả lại sổ đỏ thì bạn có thể yêu cầu cơ quan thi hành án làm việc với văn phòng đăng ký đất đai hủy sổ đỏ và cấp lại sổ mới.

Như vậy, cầm cố sổ đỏ sẽ không thể làm lại được và chỉ có thể khởi kiện bên cầm cố sổ đỏ để đòi lại sổ đỏ.

Vay tiền cầm cố sổ đỏ

Có thể cầm cố sổ đỏ để mua đất không? Nhiều người muốn vay tiền nhưng lại không biết cầm sổ đỏ ở đâu. Theo quy định, sổ đỏ chỉ có thể đem thế chấp cầm cố tại ngân hàng. Việc vay tiền bằng sổ đỏ hay đem thế chấp sổ đỏ ở ngân hàng phải tuân thủ các điều kiện phù hợp. Bên thế chấp bằng QSDĐ của mình để thế chấp ngân hàng nếu:

- Có giấy chứng nhận, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và trường hợp nhận thừa kế

- Đất không xảy ra tranh chấp;

- QSDĐ không bị kê biên để bảo đảm việc thi hành án;

- Trong thời hạn còn sử dụng đất.

Do đó, chỉ khi có QSDĐ hợp pháp được công nhận, có tên trên sổ đỏ thì mới có thể thực hiện được các giao dịch liên quan QSDĐ, trong đó có thế chấp cầm cố sổ đỏ để vay ngân hàng. Hoặc có thể ủy quyền cho người khác nhưng bắt buộc phải có giấy ủy quyền.

Trên đây là các quy định về vay tiền cầm cố sổ đỏ có được hay không, cách cầm cố sổ đỏ đúng cách để bạn có thể hiểu rõ hơn.

(Nguồn tổng hợp - quanlydautu.vn chỉnh sửa)